Nytt i NGS-tjänsten Nationell källa för ordinationsorsaker

Socialstyrelsen tillgängliggör nu i NGS-tjänsten information om kodverket för Nationell källa för ordinationsorsak, NKOO. För att hitta informationen söker du på NKOO i NGS-tjänsten. Kodverket innehåller termer för behandlingsorsaker och behandlingsändamål, kopplingar mellan behandlingsorsaker och behandlingsändamål till unika läkemedel samt koder och termer för ändringsorsaker. Socialstyrelsen är informationsägare av NKOO som distribueras av Inera via SIL-tjänsterna (Svenska informationstjänster för läkemedel).