Nytt i NGS-tjänsten: ICF och KVÅ-urval för kommunal hälso- och sjukvård

Socialstyrelsen tillgängliggör ICF och KVÅ-urval för kommunal hälso- och sjukvård i NGS-tjänsten. Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) används för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov samt resultat för funktionstillstånd och måluppfyllelse. Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) används för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder för att utreda, förebygga, behandla och följa upp. Urvalen ur kodverken kompletterar varandra och används i ett systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation som följer vårdprocessen. Socialstyrelsen är utgivare och via NGS-tjänsten hittar du länkar till urvalen. För att hitta informationen söker du på ICF eller KVÅ i NGS-tjänsten.