Ny e-hälsospecifikation inom socialtjänstområdet

Socialstyrelsen har tagit fram en informationsspecifikation med tillhörande användarstöd för dokumentation inom socialtjänsten. Den beskriver informationsmängder som är gemensamma för hela socialtjänstområdet och är en produkt som baseras på nationell informationsstruktur (NI) och nationellt fackspråk (NF).

Informationsspecifikationen skapar förutsättningar för verksamheter att dokumentera uppgifter (informationsmängder) strukturerat, entydigt och ändamålsenligt. Avsikten är att stödja informationsbaserad dokumentation av de uppgifter som är gemensamma inom socialtjänsten, oavsett verksamhetsområde. För att hitta e-hälsospecifikationen använd sökorden socialtjänst eller dokumentation.


Fler nyheter

Du som läst "Ny e-hälsospecifikation inom socialtjänstområdet" kanske också är intresserad av dessa nyheter: