Läkemedelsverket tillgängliggör två e-hälsospecifikationer i NGS-tjänsten

E-hälsospecifikation för Nationellt produktregister för läkemedel (NPL) och Nationellt substansregister för läkemedel (NSL) är tillgängliggjorda i NGS-tjänsten. För att hitta specifikationerna sök på NPL, NSL eller läkemedel.

NPL, är ett register med information om samtliga läkemedel som är godkända i Sverige. NSL, är ett register med information om aktiva substanser och ett urval av hjälpämnen i alla godkända/registrerade läkemedel, lagerberedningar och beviljade licensläkemedel i Sverige. Registret är källa för rekommenderade svenska namn på läkemedelssubstanser. Information i registren är helt öppet att använda och ladda ned. Flera nationella tjänster bland annat på E-hälsomyndigheten hämtar information från registren och tillgängliggör den för andra system, till exempel förskrivarstöd och apotekens expeditionsstöd.