Kunskapen om NGS-tjänsten ökar

Så här i början av året satsar vi extra mycket på att sprida information om att NGS-tjänsten finns och vad den kan bidra med i arbetet kring informationsdelning. E-hälsomyndigheten har under de senaste veckorna berättat om NGS-tjänsten på SFMI:s forummöte, presenterat den för medlemsföretagen inom Swedish Medtech, informerat flera av våra systermyndigheter och haft möten med flera regioner och kommuner. De organisationer som vi har haft dialog med ställer sig positiva till NGS-tjänsten och tror att den i framtiden, när det finns fler e-hälsospecifikationer i tjänsten och NGS:erna är på plats, kommer att bidra med stor nytta. Myndigheten arbetar för att NGS-tjänsten ska komma till användning och innehålla den information som behövs för att kunna optimera förutsättningarna för informationsutbytet inom vård och omsorg.


Fler nyheter

Du som läst "Kunskapen om NGS-tjänsten ökar" kanske också är intresserad av dessa nyheter: