Första e-hälsospecifikationerna från en systemleverantör

Cambio Healthcare Systems är den första systemleverantören som tillgängliggör sina FHIR-profiler för vitalparametrar i NGS-tjänsten. För att hitta e-hälsospecifikationerna i tjänsten, använd sökorden vitala tecken, observation, vitalparameter eller sök på Cambio Healthcare Systems.