Flera vårdplaner från Region Uppsala

Vårdplaner för palliativ vård, levnadsvanor, hantering av in- och utfarter, pneumoni, förvirring och abstinens finns nu tillgängliggjorda i NGS-tjänsten.

Region Uppsala tillgängliggör nu uppgifter om ytterligare 16 av regionens strukturerade vårdplaner fördelade på nio e-hälsospecifikationer. Använd sökordet vårdplan eller sök på Region Uppsala för att hitta e-hälsospecifikationerna.

Vårdplanerna innehåller där det är möjligt koder från ICNP International Classification for Nursing Practice.

Region Uppsala har under många år arbetat aktivt med att ta fram främst standardiserade vårdplaner för att på så sätt underlätta för en standardiserad och strukturerad omvårdnadsdokumentation.