Fler urval från ICF, KSI och KVÅ

Socialstyrelsen tillgängliggör nu ytterligare två urval ur ICF, KSI och KVÅ, Informationsutbyte vid utskrivning från slutenvård och Nutrition och undernäring.

Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) används för att beskriva individens funktionstillstånd, mål, behov samt resultat för funktionstillstånd och måluppfyllelse. Klassifikationen för socialtjänstens insatser och aktiviteter (KSI) används för att beskriva insatser som planeras, beslutas eller har genomförts inom socialtjänstområdet. Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) används för att beskriva planerade och utförda vårdåtgärder för att utreda, förebygga, behandla och följa upp. Urvalen ur kodverken kompletterar varandra och används i ett systematiskt arbetssätt med strukturerad dokumentation som följer vårdprocessen.