E-hälsokonferensen Vitalis

Ska du till Vitalis i Göteborg den 17-19 maj? Då kan du få veta mer om NGS. Där finns möjlighet att ta del av två föreläsningar live om NGS. Dessa finns också att titta på digitalt. Föreläsning tisdag 17 maj 2022: För bättre informationsutbyte – åtta månaders erfarenheter och insikter från NGS-tjänsten som tillgängliggör e-hälsospecifikationer, klockan 13:00 - 13:30. Föreläsning onsdag 18 maj: Nationella gemensamma e-hälsospecifikationer – principer och kriterier för bedömning, klockan 11:00 - 11:30. Du kan också besöka montern Träffpunkt E-hälsa. Hoppas att vi ses i Göteborg!