Dialog för e-hälsa den 11 maj

E-hälsomyndigheten bjuder in till Dialog för e-hälsa – ett forum för diskussioner om aktuella frågor som rör den digitala transformationen inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. Fokus denna gång är NGS-tjänsten, som innehåller e-hälsospecifikationer från kommuner, regioner, statliga myndigheter och intresseföreningar. Syftet med seminariet är att sprida kunskap om NGS-tjänsten och hur den kan användas. Målet är att medverkande aktörer ska få tillräcklig kunskap för att kunna identifiera specifikationer i den egna verksamheten, som kan tillgängliggöras i NGS-tjänsten så att andra kan nyttja dem. De som har bjudits in är statliga myndigheter och andra nationella aktörer som har någon form av informationsutbyte med hälso- och sjukvården eller socialtjänsten.