Bedömningskriterier för nationella gemensamma e-hälsospecifikationer är fastställda

E-hälsomyndigheten har fastställt kriterier som ska användas vid bedömning av e-hälsospecifikationer. Därigenom blir det möjligt för e-hälsospecifikationer att få status som nationella och gemensamma – NGS.

bild
NGS, eller nationella gemensamma specifikationer, är en katalogtjänst där aktörer inom vård- och omsorgssektorn kan hitta e-hälsospecifikationer och NGS:er. Illustration: E-hälsomyndigheten/Li Rosén

Ett effektivare informationsutbyte är viktigt för patienter och brukare, liksom för dem som arbetar inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten. Användande av NGS ger en förutsättning för ett entydigt och säkert informationsutbyte inom och mellan aktörer.

Utifrån bedömningskriterierna kan de e-hälsospecifikationer som är av nationellt intresse få status som NGS. Det innebär en kvalitetsstämpel för specifikationerna, att de är tillförlitliga att använda.

Bedömningskriterierna för NGS bygger på EU-arbeten inom området och har anpassats till svenska förhållanden.

Arbetet med bedömningskriterier har skett i samverkan med representanter från en rad olika aktörer som Digg, Inera, Socialstyrelsen, representanter från flera regioner och Svenska Institutet för Standarder (SIS).

– Nu inleder vi arbetet med att bedöma e-hälsospecifikationer, och de som bedöms uppfylla kriterierna får status som NGS. Vi välkomnar verksamheter inom vård och omsorg att skicka in sina e‑hälsospecifikationer till oss, säger Michel Silvestri, enhetschef på E-hälsomyndigheten.

Kriterier för NGS

E-hälsospecifikationerna bedöms utifrån följande områden:

  • utveckling
  • mognadsgrad
  • trovärdighet
  • stöd och färdigheter
  • interoperabilitet
  • hållbarhet
  • kostnad och arbetsinsats
  • förvaltning.

Fakta om NGS-tjänsten

NGS-tjänsten lanserades hösten 2021 som en viktig del i Sveriges strategi för e‑hälsa, Vision e-hälsa 2025.

NGS-tjänsten underlättar för dem som arbetar med att beställa, utveckla eller förvalta it-system inom hälso- och sjukvård och socialtjänst. I tjänsten finns uppgifter om e‑hälsospecifikationer från myndigheter och andra utgivare. Via direktlänkar går det att ladda ner e‑hälsospecifikationerna hos dess utgivare. E‑hälsomyndigheten erbjuder också råd och stöd vid samordning och utveckling av e‑hälsospecifikationer inom ramen för tjänsten.