Västerås stad tillgängliggör vårdplaner

Västerås stad tillgängliggör uppgifter om 18 stycken av kommunens generella vårdplaner som används inom den kommunala hälso- och sjukvården. För att hitta e-hälsospecifikationerna i NGS-tjänsten sök på: vårdplan eller Västerås stad. De klassifikationer Västerås stad har haft som grund i sitt arbete är: ICNP, KVÅ, ICF. ICNP, International Classification for Nursing Practice KVÅ, Klassifikation av vårdåtgärder ICF, klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF)