Språkurval för omvårdnad i Snomed CT

Socialstyrelsen tillgängliggör nu i NGS-tjänsten det svenska språkurvalet för ICNP i Snomed CT. För att hitta urvalet söker du på ICNP eller omvårdnad i NGS-tjänsten. International Classification of Nursing Practice (ICNP) är en internationell omvårdnadsterminologi med syfte att strukturera information om omvårdnad. ICNP omfattar kodade begrepp för omvårdnadsdiagnoser, -åtgärder och -resultat. ICNP ägs av International Council of Nurses (ICN). Sedan augusti 2020 finns ett avtal mellan SNOMED International och ICN som innebär att ICNP numera ingår i Snomed CT.