Region Uppsala först ut med uppgifter om e-hälsospecifikationer

Region Uppsala har valt att tillgängliggöra uppgifter om två av regionens vårdplaner: Generell vårdplan risk för trycksår och Standardiserad vårdplan central dialyskateter, omläggning och spolning. Använd sökordet vårdplan eller sök på Region Uppsala för att hitta e-hälsospecifikationerna.