Kriterier för bedömning av NGS är ute på remiss

Kriterierna som ska användas för att bedöma om en e-hälsospecifikation kan få status som nationell och gemensam (NGS), är på remiss.

Kriterierna har vi på E-hälsomyndigheten tagit fram i samverkan med representanter från en rad olika aktörer som visat intresse av att delta. Under oktober är nu förslagen ute på remiss hos dessa aktörer.

• Myndigheten för digital förvaltning, DIGG

• Inera

• Region Skåne

• Region Stockholm

• Socialstyrelsen

• Sveriges kommuner och regioner, SKR - nationell arbetsgrupp för strukturerad vårdinformation

• Svenska Institutet för Standarder, SIS

• Swedish Medtech

• Svensk Förening för Medicinsk Informatik, SFMI

Vi ser gärna att fler aktörer bidrar i arbetet. Vill du ta del av förslagen till bedömningskriterier och lämna synpunkter kontakta oss då på servicedesk@ehalsomyndigheten.se