God Jul och Gott Nytt år!

Under de knappt tre månader som NGS-tjänsten varit i drift har antalet tillgängliggjorda e-hälsospecifikationer fördubblats. Inför 2022 arbetar vi med att de första nationella och gemensamma e-hälsospecifikationerna ska ha utsetts och att NGS-tjänsten fått utökad funktionalitet. Givetvis ska fler också känna till tjänsten och den nytta arbetet med NGS ger. Vi som arbetar med NGS-tjänsten önskar alla användare av tjänsten en God Jul och ett Gott Nytt År!