Upphandling av IT-utrustning med hållbarhetskrav

En sammanställning av hållbarhetskriterier som stöd i upphandling av IT-utrustning. Genom att ställa krav som främjar en lång livslängd bidrar offentlig upphandling till en mer hållbar användning av produkterna.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Digital infrastruktur
Taggar Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare Upphandlingsmyndigheten
Senast uppdaterad 2023
Länk https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/it-och-telekom/it-utrustning/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.