Upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik

Vägledningens syfte är att stödja kommuners och regioners förutsättningar att använda upphandling för att ge valmöjligheter och främja utveckling av välfärdsteknik samt ge stöd vid upphandling av hjälpmedel och välfärdsteknik.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik, Välfärdsteknik
Taggar Behovsanalys, Delaktighet, Riskanalys, Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Upphandlingsmyndigheten
Senast uppdaterad 2017
Länk https://www.upphandlingsmyndigheten.se/globalassets/dokument/publikationer/uhm_vagledning_upphandling-hjalpmedel-valfardsteknik_enkelsidig.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.