Upphandla eller utkontraktera vård och omsorg

Genom att arbeta strategiskt vid utkontraktering av verksamhet och inköp av varor och tjänster kan kommuner erbjuda vård och omsorg av hög kvalitet till medborgarna och ansvara för att skattemedel används på bästa sätt. Upphandlingsmyndigheten beskriver på webbsidan processen för utkontraktering enligt såväl lagen om offentlig upphandling (LOU) som lagen om valfrihetssystem (LOV).

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik
Taggar Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Upphandlingsmyndigheten
Senast uppdaterad 2020
Länk https://www.upphandlingsmyndigheten.se/branscher/vard-och-omsorg

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.