Stöd i att använda ICF och KVÅ

Utbildningen i hur Internationell klassifikation av funktionstillstånd, funktionshinder och hälsa (ICF) och Klassifikation av vårdåtgärder (KVÅ) kan användas tillsammans i ett systematiskt kvalitetsarbete. Stödet är framtaget för att underlätta arbetet att skapa bättre vård för patienter genom strukturerad information och systematiskt kvalitetsarbete.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Standarder, Verksamhetsutveckling
Taggar Dokumentation, Enhetlig begreppsanvändning
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Utbildning
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2022
Länk https://utbildning.socialstyrelsen.se/learn/course/external/view/elearning/279/icf-och-kva-inom-kommunal-halso-och-sjukvard

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.