Nationell informationsstruktur - information och tillämpningsanvisning.

Ett verktyg med information samt tillämpningsanvisningar för nationella informationsmängder (NIM:ar). Socialstyrelsen utvecklar nationella informationsmängder som bidrar till att skapa en strukturerad dokumentation, vilket underlättar att information återanvänds inom och mellan olika informationsmiljöer.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Standarder
Taggar Dokumentation, Enhetlig begreppsanvändning, Hälsodata
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2022
Länk https://informationsstruktur.socialstyrelsen.se/nim

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.