Metodstöd för användning av Gemensam informationsstruktur

Metodstödet beskriver strukturer och kodning av information för elektronisk hantering. Det visar hur Gemensam informationsstruktur kan användas för att beskriva informationsbehovet. Målet är att informationen ska bli ändamålsenlig och strukturerad så att den tillgängliggörs, och därigenom bidra till semantisk interoperabilitet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Standarder
Taggar Dokumentation, Enhetlig begreppsanvändning, Hälsodata
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.socialstyrelsen.se/globalassets/sharepoint-dokument/artikelkatalog/klassifikationer-och-koder/2018-2-8.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.