Juridiskt stöd för dokumentation

Ett juridiskt stöd som beskriver regelverket kring informationshantering och dokumentation utifrån gällande rätt. Stödet vänder sig till dig som arbetar i hälso- och sjukvården eller socialtjänsten. Utbildningen presenterar vissa huvuddrag i lagstiftningen på området.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik
Taggar Dokumentation
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Utbildning
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.socialstyrelsen.se/kunskapsstod-och-regler/regler-och-riktlinjer/juridiskt-stod-for-dokumentation/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.