Verktyg i ändamålsenlig och strukturerad dokumentation

Dokumentation i hälso- och sjukvården är ett samlingsnamn för de verktyg som Socialstyrelsen tillhandahåller som skapar förutsättningar för ändamålsenlig och strukturerad dokumentation. Information om patienten eller brukaren har dokumenterats med enhetliga begrepp, termer och klassifikationer i en överenskommen struktur.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Standarder
Taggar Dokumentation, Enhetlig begreppsanvändning, Hälsodata
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare Socialstyrelsen
Senast uppdaterad 2017
Länk https://socialstyrelsen.onlineacademy.se/external/play/16038

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.