Vägledning Läkemedelsautomater

Vägledningen för när läkemedelsautomat används som en del av patientens vård under hälso- och sjukvårdslagen, och vad som då är viktigt gällande beslut om övertagande av ansvar för läkemedelshantering, ansvar och delegering.
Dessutom berörs när läkemedelsautomaten används under socialtjänstlagen som hjälp till egenvård för en individ med egenvårdsbeslut.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Regelverk och juridik, Välfärdsteknik
Taggar Införande, Regelverk
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://skr.se/download/18.2762e84b188b9cc765f8d9f/1686814883639/Vägledning Läkemedelsautomater 20230615.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.