Vägledning för upphandling av verksamhetssystem inom socialtjänsten

Syftet med vägledningen är att ge stöd till kommuner vid upphandling av verksamhetssystem till socialtjänsten. Vägledningen beskriver att en tydlig anskaffningsprocess lägger en bra grund för att skapa goda affärer och en bra leverans. Praktiska råd ges i anslutning till anskaffningsprocessens tre steg; förstudie, upphandlingsprocess och leverans.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik
Taggar Behovsanalys, Upphandling
Verksamhets­område Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://rapporter.skr.se/digital-rapport-bestallarnatverk-socialtjanst.html#chapter-wrapper-lpid4_706f2c0d170806968f9c4e89

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.