Upphandling av välfärdsteknik

Vägledning med syfte är att stödja kommuner vid upphandling av välfärdsteknik. Vägledningen innehåller stöd kring vilka vägval som måste göras och vilka aspekter som bör vara med i dokumenten vid upphandling. Fokus är i första hand teknik som finns tillgänglig idag men genom användningen av funktionskrav öppnas också möjlighet för nya innovativa lösningar.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Regelverk och juridik, Välfärdsteknik
Taggar Behovsanalys, Innovation, Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://skr.se/skr/tjanster/rapporterochskrifter/publikationer/upphandlingavvalfardsteknik.36494.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.