Samnyttjande av välfärdsteknik

Vägledning som uppmärksammar olika rättsliga aspekter för att samnyttja välfärdsteknik, eller annan teknik som innehåller inbyggda multipla funktioner som kan nyttjas av både regioner och kommuner för sina respektive verksamheter.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Regelverk och juridik, Välfärdsteknik
Taggar Införande, Regelverk, Upphandling, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://skr.se/download/18.2e0c360d187db65af10bf32/1683114805206/Samnyttande-av-valfardsteknik.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.