Rättsliga förutsättningar för att använda AI i socialtjänsten

För att stötta kommunerna i arbetet med att införa artificiell intelligens (AI) i socialtjänsten har SKR utrett hur rättsläget ser ut för socialtjänsten att använda AI i sin verksamhet. I stödet som SKR tagit fram ges underlag för bedömningarna med hänvisning till lagtext.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Regelverk och juridik, Verksamhetsutveckling
Taggar AI
Verksamhets­område Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2021
Länk https://skr.se/skr/integrationsocialomsorg/socialomsorg/digitaliseringinomsocialtjansten/rattsligaforutsattningarforattanvandaaiisocialtjansten.53788.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.