Nyttorealisering välfärdsteknik

En webbsida med olika verktyg och vägledningar för att stödja kommuner att arbeta med nyttorealisering vid införandet av välfärdsteknik. Här finns bland annat en webbkurs i nyttorealisering, information om viktiga termer och begrepp och inspelade seminarier om hur man mäter nyttan med välfärdsteknik.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Nyttorealisering, Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Förändringsarbete, Nytta
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://skr.se/valfardsteknik/stodochvagledningvalfardsteknik/nyttorealisering.64291.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.