LEDA för smartare välfärd

Slutrapport från projektet LEDA för smartare välfärd som pågick 2016-2018. LEDA för smartare välfärd syftade till att öka hastighet och kvalitet i införandet av digitala lösningar. Med hjälp av erfarenheter från 20 digitalt framgångsrika kommuner beskrivs vad som kan möjliggöra respektive hämma utveckling.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Verksamhetsutveckling
Taggar Förändringsarbete, Förändringsledning, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2018
Länk https://rapporter.skr.se/leda-for-smartare-valfard.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.