KLASSA

KLASSA är ett självskattningsverktyg och kan ses som en brygga mellan verksamhetens behov av skydd och teknik. För att identifiera en verksamhets informationsmängder utgår man från de system organisationen använder eller planerar att införa. KLASSA används för att värdera informationen i dessa system och tar fram handlingsplaner som identifierar en del av de åtgärder som behöver vidtas.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Digital infrastruktur, Informationssäkerhet, Verksamhetsutveckling
Taggar Införande, Upphandling, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2018
Länk https://klassa-info.skl.se/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.