Innovationsguiden

Innovationsguiden ger stöd för att utveckla välfärden genom användardriven innovation och tjänstedesign. På webbplatsen finns en guide och metodstöd för att på egen hand gå igenom en tjänstedesignprocess. Innovationsguiden erbjuder även utbildningar, nätverk och coachning inom användardriven innovation och tjänstedesign.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Verksamhetsutveckling
Taggar Innovation, Kompetensutveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk http://innovationsguiden.se/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.