Informationssäkerhet välfärdsteknik

Webbsida med samlad information som stöd för ett strukturerat arbete med informationssäkerhet vid planering, införande och förvaltning av välfärdsteknik. På sidan finns bland annat information om termer och begrepp, olika verktyg för god informationssäkerhet samt inspelade seminarier.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Införande
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://skr.se/valfardsteknik/stodochvagledningvalfardsteknik/informationssakerhet.64290.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.