Inför beslut om införande

Webbsida med syfte att stödja kommuner inför beslut om införande av en specifik välfärdsteknik. Genom att ta fram ett beslutsunderlag innehållande behovsanalys, intressentanalys och informationssäkerhet skapas förutsättningar för ett välgrundat beslut.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet, Nyttorealisering, Verksamhetsutveckling, Välfärdsteknik
Taggar Behovsanalys, Förändringsledning, Införande, Nytta
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Webbplats
Utgivare Sveriges kommuner och regioner (SKR)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://skr.se/valfardsteknik/stodochvagledningvalfardsteknik/inforbeslutominforande.64282.html

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.