Nyttokalkylen för chefer

Ett verktyg för att räkna ut nyttan med en investering, som stöd i att planera, kommunicera, genomföra och följa upp sina förändringar.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Nyttorealisering, Verksamhetsutveckling
Taggar Förändringsarbete, Införande, Nytta
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare RISE
Senast uppdaterad 2023
Länk https://rise.articulate.com/share/768AXs_FPBgt53YXqLE3nXyNJB_x4IZi#/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.