Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster

Vägledning för anmälan och identifiering av leverantörer av samhällsviktiga tjänster enligt NIS-regleringen syftar till att ge stöd åt leverantörer i att avgöra om de är en leverantör av en samhällsviktig tjänst eller ej, samt med att upprätta en anmälan om identifiering till berörd tillsynsmyndighet.
Vägledningen syftar också till att tydliggöra vilka åtgärder som leverantörer av samhällsviktiga tjänster behöver vidta för att förbereda sin incidentrapportering till MSB.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://rib.msb.se/filer/pdf/28740.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.