Vägledning för säkerhetsåtgärder i informationssystem

Vägledning som utgör ett stöd vid tillämpningen av Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2020:7) om säkerhetsåtgärder i informationssystem för statliga myndigheter, men kan användas av alla organisationer som stöd i it-säkerhetsarbetet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys, Utveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2023
Länk https://rib.msb.se/Filer/pdf/30128.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.