Utbildning i taktisk informationssäkerhet

Taktisk informationssäkerhetskurs som syftar till att utveckla kunskap och arbetssätt för informationssäkerhetsarbete på ett riskbaserat och systematiskt sätt. Att arbeta riskbaserat innebär att organisationen proaktivt identifierar, förebygger och hanterar risker.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Utbildning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://webbutbildning.msb.se/utb/taktisk-informationssakerhet/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.