Upphandla informationssäkert

Vägledning för att upphandla informationssäkert på ett strukturerat sätt inför, under och efter en upphandling. Informationssäkerhet vid upphandling kan exempelvis handla om behörighet, skydd av information och tillgänglighet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Upphandling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://rib.msb.se/filer/pdf/28742.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.