Säkra tillgången till organisationens information

Säkra tillgången till organisationens information genom kontinuitetshantering. Kontinuitetshantering handlar om att planera för att verksamheten ska
kunna bedrivas på en acceptabel nivå oavsett vilken störning den utsätts för.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.informationssakerhet.se/siteassets/nyheter/sakra-tillgangen-till-organisationen-information--rad-fran-msb.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.