Riskanalysverktyg

Stöd i att identifiera och analysera informationssäkerhetsarbetet i fyra delar; verksamhetsanalys, omvärldsanalys, riskbild samt gapanalys. Resultatet av analyserna ger en lista på interna och externa förutsättningar, samt informationssäkerhetsarbetets utformning i nästa steg.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Verktyg
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/analysera/#riskanalys-anchor

Senast uppdaterad:

Relaterad information Metodstödet arrow_forward

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.