Nyckelroller inom informationssäkerhet - tips och råd

Flera olika roller i en organisation arbetar med informationshantering och informationssäkerhet. Underlaget i denna information är resultatet av intervjuer med olika roller inom informationssäkerhetsområdet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Sökord Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Publiceringsår 2019
Länk https://www.informationssakerhet.se/siteassets/metodstod-for-lis/3.-utforma/verktygslada/nyckelroller-inom-informationssakerhet---cisos-vanner-2019-03-05.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.