Verksamhetsanalys i informationssäkerhetsarbete

Introduktionsfilm om att använda verksamhetsanalys i informationssäkerhetsarbetet. Filmen är en del av Myndigheten för beredskaps (MSB) metodstöd för systematiskt informationssäkerhetsarbete.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Förändringsarbete, Integritetsskydd
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Film
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2021
Länk https://www.youtube.com/watch?v=tuaeTB2MeOo

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.