Informationssäkerhet kontinuitetshantering

En vägledning som ger en översikt över hur arbetet med kontinuitetshantering i en organisation kan införas som en del av det systematiska informationssäkerhetsarbetet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/utforma/#kontinuitetshantering-för-informationstillgångar-anchor

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.