Guide till Infosäkkollen

Instruktionsvideo som stegvis guidar genom Infosäkkollen. Infosäkkollen är ett verktyg som stödjer uppföljning och förbättring av systematiskt informationssäkerhetsarbete i kommuner, regioner och statliga myndigheter.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Film
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.youtube.com/watch?v=S9OyTGefVk8

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.