Informationssäkerhet gällande distansarbete

Informationsblad angående informationssäkerhet gällande distansarbete. Allt fler arbetar på distans, och utanför arbetsplatsen hanteras organisationens information på nya sätt. Informationsbladet ger ökad kunskap om rätt hantering av information vid distansarbete.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Dokument
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2022
Länk https://www.informationssakerhet.se/siteassets/nyheter/informationssakerhet-for-dig-som-arbetar-hemma--rad-fran-msb.pdf

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.