Informationsfilm om säkerhetskopiering

Informationsfilm om säkerhetskopiering. Filmen är en del av Myndigheten för beredskaps Digital säkerhetsutbildning för alla (DISA). Syftet med Disa är att på ett enkelt sätt ge alla medarbetare en grundförståelse för informationssäkerhet.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet
Sökord Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Film
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Publiceringsår 2020
Länk https://www.youtube.com/watch?v=fj2H8k0HvQQ

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.