Vägledning för incidenthantering

Vägledningen innehåller stöd i hur arbetet med att utforma, införa och förbättra arbetssätt för att omhänderta informationssäkerhetsincidenter kan genomföras. Vägledningen är en del av Myndigheten för beredskaps (MSB) metodstöd.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Riskanalys
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Vägledning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2019
Länk https://www.informationssakerhet.se/metodstodet/utforma/#incidenthantering

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.