Grundutbildning i informationssäkerhet

En utbildning i informationssäkerhet med syfte att ge alla medarbetare en grundläggande förståelse för informationssäkerhet. Utbildningen är en del av det stöd för systematiskt arbete med informationssäkerhet i organisationer som Myndigheten för beredskap (MSB) erbjuder.

Målgrupp Beslutsfattare, Verksamhetsutvecklare, Yrkesverksamma
Kategori Informationssäkerhet
Taggar Integritetsskydd, Kompetensutveckling
Verksamhets­område Kommunal hälso- och sjukvård, Socialtjänst
Typ av stöd Utbildning
Utgivare Myndigheten för skydd och beredskap (MSB)
Senast uppdaterad 2020
Länk https://webbutbildning.msb.se/utb/DISA/

Senast uppdaterad:

Kunskapsstöd för e-hälsa

Webbsidan utgör en del i E‑hälsomyndighetens kartläggning av nationella kunskapsstöd. Läs mer om kunskapsstöd för e-hälsa här.